Regionaal Beleidsteam Veiligheidsregio Flevoland bij elkaar

Lelystad, 13 maart 2020 - Op verzoek van de voorzitter Veiligheidsregio, Franc Weerwind, is gisterenavond (12 maart) het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Flevoland bij elkaar gekomen.

De aanleiding hiervan zijn de extra maatregelen die het kabinet heeft besloten in te zetten in het kader van het coronavirus (COIVD-19). Tijdens deze bijeenkomst is het besluit genomen om op te schalen naar GRIP 4. De reden hiervoor is dat er sprake is van een gemeentegrensoverschrijdende situatie die vraagt om bestuurlijke coördinatie.

Het RBT heeft de impact van de maatregelen van het kabinet besproken voor de regio Flevoland. De ernst van de situatie is met alle burgemeesters gedeeld en zij zijn geïnformeerd door deskundigen. De kabinetsmaatregelen zijn onderschreven en afgesproken is dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt met eenduidige Flevolandse uitgangspunten. Er is nog veel onduidelijk, we bundelen onze krachten en staan in nauw contact.

Conform de Wet veiligheidsregio’s en de Wet publieke gezondheid is er een aantal bevoegdheden belegd bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. Er is afgesproken dat iedere burgemeester zelf eerste aanspreekpunt blijft in de communicatie binnen de eigen gemeente.