Wijzigingsbesluit aanwijzing toezichthouders en mandaat bestuursdwang

De voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland heeft op 17 april 2020 een wijzigingsbesluit aanwijzing toezichthouders en mandaat bestuursdwang genomen.

De aanwijzing toezichthouders en mandaat bestuursdwang maakt de inzet mogelijk van toezichthouders voor de handhaving van de noodverordening COVID-19 binnen de gemeenten in Flevoland. De aanwijzing is nu ook van toepassing voor buitengewone opsporingsambtenaren in dienst van Stichting Faunabeheer Flevoland en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. In het geconsolideerde aanwijzingsbesluit zijn deze wijzigingen opgenomen.