Veiligheidsbestuur

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in hun eigen gemeente. De crisisbestrijding van heel Flevoland staat onder leiding van het bestuur van Veiligheidsregio Flevoland. Dit is nodig als hier meerdere hulpdiensten (brandweer, politie, GGD) en gemeenten bij betrokken zijn.

Het bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de gemeenten in Flevoland. Zij staan dus aan het hoofd van Veiligheidsregio Flevoland. De burgemeester van Almere is de voorzitter. Binnen het bestuur heeft elk lid een portefeuille waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Het Openbaar Ministerie, het Waterschap Zuiderzeeland en Defensie maken als adviseur deel uit van het veiligheidsbestuur.

Taken
Het bestuur heeft de volgende taken:

  • Beleid en beheer van de regionale brandweer en de GHOR
  • Beheer van de gemeenschappelijke meldkamer
  • Vaststellen van het regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Flevoland
  • Advisering over gemeentelijk en sectoraal beleid op het gebied van crisisbeheersing