Veiligheidsdirectie

De veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het bestuur en is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en het veiligheidsbureau.

Tabel overzicht veiligheidsdirectie
Naam Functie
De heer John van der Zwan Regionaal commandant Brandweer Flevoland, voorzitter
Mevrouw Simone Kukenheim. Directeur Publieke Gezondheid
De heer Erik Kuijt Directeur Bevolkingszorg