Veiligheidsregio Flevoland

Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de zes Flevolandse gemeenten, brandweer, GHOR (de afkorting staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) en de politie.

Binnen Veiligheidsregio Flevoland onderscheiden we de volgende onderdelen:

Veiligheidsbestuur

De crisisbestrijding van heel Flevoland staat onder leiding van het bestuur van Veiligheidsregio Flevoland.

Veiligheidsdirectie

De Veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het bestuur en is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de Gemeenschappelijke Meldkamer en het veiligheidsbureau

Veiligheidsbureau

Hier werken alle betrokken partijen samen. Deze medewerkers blijven wel in dienst van hun eigen organisatie.