Bestuur Veiligheidsregio Flevoland

Tabel overzicht Bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Gemeente Naam Portefeuille
Almere De heer F. Weerwind Voorzitter, Samenwerkende Veiligheidsregio's, Communicatie
Dronten De heer J.P. Gebben

Financiën en Bedrijfsvoering (Financiën, ICT, Personeel en Huisvesting)

Taskforce Financiën, SOK
Lelystad De heer H. Meijdam Vice voorzitter, Brandweerzorg,
Lelystad Airport, Drieslag
Noordoostpolder De heer J.C. Westmaas Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau
Urk De heer C. van den Bos GHOR, Omgevingswet
Zeewolde De heer G.J. Gorter Gemeenschappelijke meldkamer en
Informatievoorziening