Veiligheidsdirectie

De veiligheidsdirectie bestaat uit het Hoofd Operatiën (teven plv. politiechef) Politie Midden-Nederland, de regionaal commandant brandweer, de Directeur Publieke Gezondheidszorg (DPG) en de coördinerend gemeentefunctionaris. De veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het bestuur en is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en het veiligheidsbureau.

Naam Functie Portefeuille
Mevrouw A.J. Grootoonk (a.i.) Coördinerend gemeentefunctionaris gemeente Almere Gemeentelijke processen ihkv crisisbeheersing en rampenbestrijding en bevolkingszorg
De heer J. van der Zwan Regionaal commandant Brandweer Flevoland Veiligheidsbureau en brandweer
De heer W.H. Woelders Hoofd Opeatiën Politie Midden-Nederland Gemeenschappelijke meldkamer Flevoland en politie
De heer C. Verdam Directeur Publieke Gezondheidszorg Voorzitter, GHOR