Veiligheidsdirectie

De veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het bestuur en is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en het veiligheidsbureau.

Tabel overzicht veiligheidsdirectie
Naam Functie Portefeuille
De heer E. Kuijt Gemandateerd coördinerend functionaris Gemeentelijke processen ihkv crisisbeheersing en rampenbestrijding en bevolkingszorg
De heer J. van der Zwan Regionaal commandant Brandweer Flevoland Veiligheidsbureau en brandweer
De heer C. Verdam Directeur Publieke Gezondheidszorg Voorzitter, GHOR