Programma Drieslag

De veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht gaan intensiever samenwerken om de crisisorganisatie te verbeteren aan de hand van drie projecten.

Dit betreft de realisatie van een interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IVB), de harmonisatie van de processen voor brandweer en crisisbeheersing voor de meldkamer Midden-Nederland (IMP) en een interregionaal crisisplan en gecoördineerde interregionale incidentenbestrijdingsprocedure (IKVC). Deze projecten zijn samengebracht in het programma Drieslag.

Het programma Samen Kwalitatief Sterker (Drieslag) vergroot de kwaliteit, houdt kosten beheersbaar en vermindert de kwetsbaarheid van onze veiligheidsregio’s.

Kijk voor meer informatie over het programma Drieslag op de website van de Samenwerkende Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek.