Grootschalige veldoefening bij Almere City FC

Op zaterdag 4 oktober vindt de jaarlijkse Grootschalige Multidisciplinaire Veld Oefening (GMvO) plaats. De verschillende (hulp)diensten buigen zich gezamenlijk over een realistisch oefenscenario. De meldkamer, de
operationele eenheden en het CoPI nemen deel aan deze oefening. Op het terrein van voetbalclub Almere City FC worden zij uitgedaagd om multidisciplinair samen te werken en monodisciplinaire oefendoelen te realiseren.

De focus van de GMvO ligt op de kritische processen leiding en coördinatie, prioriteren en informatiemanagement in het kader van operationele prestaties in het CoPI. Daarnaast is de oefening gericht op de kwaliteitsverbetering van de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsprocessen.

In samenwerking met Almere City FC is de oefenstaf momenteel druk met de laatste voorbereidingen. De
voetbalclub treedt op als gastheer, maar neemt ook actief deel aan de oefening. Het veiligheidsplan
van de club wordt tijdens de oefening uitgebreid getoetst.


GMVo 1