Taken en activiteiten

Kerntaak van Veiligheidsregio Flevoland is om iedereen die in Flevoland woont, werkt of verblijft tegen risico's en rampen te beschermen. Om dit zo goed mogelijk te doen worden plannen geschreven en beleid gemaakt. Dit beleid en deze plannen zijn gericht op:

Risicobeheersing

Van te voren bekijken we welke mogelijke risico's Flevoland loopt, hoe we deze kunnen voorkomen en bestrijden.

Incidentbestrijding

Het bestrijden van calamiteiten met effecten voor meerdere gemeenten.

Herstel

Alle activiteiten die ervoor zorgen dat er weer teruggekeerd kan worden naar de 'normale situatie'.