Proclaimer

Wij doen ons uiterste best om de teksten en informatie op deze website actueel en volledig te houden. Komt u iets tegen dat verouderd is of niet klopt, dan horen wij dat graag van u. Via de contactpagina kunt u ons bereiken.

Privacy

Alle informatie die u ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze ons verstrekte. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) was een Nederlandse wet waarin de bescherming van de privacy van burgers is vastgelegd. De Wbp verving in 2001 de oude Wet persoonsregistratie en is gebaseerd op de Europese dataprotectierichtlijn. In 2018 is de Wbp vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).