Wie doet wat

Samen met de regio Gooi en Vechtstreek heeft Flevoland een Crisisplan opgesteld. In dit Regionale Crisisplan staat beschreven wie wat doet als er zich een ramp of een crisis voordoet in de regio en hoe dat georganiseerd wordt.

Het doel van het plan is dat voor alle partijen, zoals brandweer, gemeente, politie en medische hulpdiensten, duidelijk is welke taken en verantwoordelijkheden zij hebben tijdens de bestrijding van een ramp of crisis.

Download hier het Regionaal Crisisplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2014-2018

Download hier de RCP Pocket