Samenwerkende partijen

Brandweer Flevoland

Brandweer Flevoland speelt een centrale rol in Veiligheidsregio Flevoland. Kerntaken zijn alarmering, coördinatie, bestrijding van de ramp en het redden van mensen en dieren.

Flevolandse gemeenten

Bevolkingszorg is de kerntaak van gemeenten bij crises en rampen. Een gemeente heeft bijvoorbeeld de taak bewoners te informeren en zo nodig te evacueren, slachtoffers te registeren en is verantwoordelijk voor de nazorg.

GHOR

Tijdens een ramp of een crisis heeft het verlenen van zorg voor slachtoffers een hoge prioriteit. Deze zorg wordt tijdens een ramp of crisis, net als in de normale situatie, geboden door alle zorginstellingen in Flevoland.

Politie

Openbare orde en veiligheid. Dat zijn de hoofdtaken van de politie in noodsituaties, waarbij gezamenlijke inzet van verschillende hulpdiensten tegelijk nodig is.

Overige partners

Naast de deelnemende organisaties werkt Veiligheidsregio Flevoland samen een groot aantal bedrijven en organisaties, die ingezet worden afhankelijk van wat de situatie vraagt aan kennis, mensen en materieel.

Oefening Tunnel Tumult 2012