Bestuur en directie

Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de zes Flevolandse gemeenten, brandweer, GHOR (de afkorting staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) en de politie.

Wie en wat vormt het bestuur van de veiligheidsregio?

De veiligheidsregio kent drie bestuursorganen, te weten het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland wordt gevormd door de zes burgemeesters in de regio en stuurt de veiligheidsregio bestuurlijk aan. De leden van het algemeen bestuur zijn:

 • W.J.H.M. (Hein) van der Loo, burgemeester Almere (voorzitter)
 • A.E.H. (Mieke) Baltus, burgemeester Lelystad
 • J.P. (Jean Paul) Gebben, burgemeester Dronten
 • G.J. (Gerrit Jan) Gorter, burgemeester Zeewolde
 • R.T. (Roger) de Groot, burgemeester Noordoostpolder
 • J.C. (Jan) Westmaas, waarnemend burgemeester Urk
 • J. (John) van der Zwan, secretaris
  V. (Vincent) Roke, ambtelijk secretaris

Het vergaderschema, de vergaderstukken en de verslagen van de openbare vergaderingen van het algemeen bestuur vindt u op onze pagina: vergaderstukken.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Flevoland wordt gevormd door de burgemeesters:

 • W.J.H.M. (Hein) van der Loo, burgemeester Almere (voorzitter)
 • A.E.H. (Mieke) Baltus, burgemeester Lelystad
 • J.P. (Jean Paul) Gebben, burgemeester Dronten

Veiligheidsdirectie

Daarnaast bestaat er een veiligheidsdirectie. De veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het bestuur en is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de Gemeenschappelijke Meldkamer en het Veiligheidsbureau. Leden van de veiligheidsdirectie:

 • J.A. (John) van der Zwan, commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek (voorzitter)
 • S. (Simone) Kukenheim, directeur Publieke Gezondheid GGD Flevoland
 • E. (Erik) Kuijt, directeur Bevolkingszorg
  V. (Vincent) Roke, ambtelijk secretaris