Samenwerking Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werken samen aan de veiligheid en gezondheid van hun inwoners. Door intensief samen te werken willen de beide veiligheidsregio’s de kwaliteit verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen, zo kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld over de regionale grenzen heen. Ten slotte draagt de samenwerking ook bij aan het beheersbaar houden van de kosten. Alle juridische, financiële en organisatorische afspraken over de samenwerking worden per eind 2019 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Wie werken er al samen
Sommige afdelingen werken al intensief samen, bij andere delen van de betrokken organisaties wordt die samenwerking de komende tijd vormgegeven. De komende jaren integreren de GGD-en niet, ook al zijn ze onderdeel van de veiligheidsregio. Dat komt door wettelijke belemmeringen. Bij alle samenwerkingsverbanden staat voorop dat veiligheid en zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners moet blijven: via een breed netwerk van brandweerposten en GGD-posten.

Verhalen van medewerkers
In enkele videoclips vertellen medewerkers, raadsleden en bestuurders over de samenwerking en hoe zij de samenwerking ervaren. Klik op onderstaande link om de videoclips te bekijken:

Twee regio's banner