Vergaderstukken

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen de vergaderingen van het algemeen bestuur bijwonen. Aanmelden kan via emailadres secretariaatveiligheidsregio@brandweerflevoland.nl.

Heeft u vragen over een onderwerp die op de agenda staat? Stuur dan een mail naar info@brandweerflevoland.nl of bel team Communicatie via 0900-0165.

Vergaderstukken algemeen bestuur
De vergaderstukken worden ongeveer twee weken voor de vergadering op de site geplaatst. 
Hieronder vindt u de vergaderdata voor 2020 en de link naar de stukken:

Gezamenlijke vergaderingen
Ook vinden er een gezamenlijke vergaderingen plaats met het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

  • Woensdag 25 maart 2020, 11.00-12.00 uur, GEANNULEERD
  • Woensdag 30 september 2020, bestuursconferentie

Zoekt u oudere vergaderstukken dan kunt u dit bij ons opvragen. U kunt dan mailen naar secretariaatveiligheidsregio@brandweerflevoland.nl.