Vergaderstukken

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen de vergaderingen van het algemeen bestuur bijwonen. Aanmelden kan via emailadres secretariaatveiligheidsregio@brandweerflevoland.nl.

Heeft u vragen over een onderwerp die op de agenda staat? Stuur dan een mail naar info@brandweerflevoland.nl of bel team Communicatie via 0900-0165.

Vergaderstukken algemeen bestuur
De vergaderstukken worden ongeveer twee weken voor de vergadering op de site geplaatst. 
Hieronder vindt u de vergaderdata voor 2020 en de link naar de stukken:

  • Woensdag 29 januari 2020,13.00-14.30 uur, Gemeentehuis Lelystad
  • Woensdag 25 maart 2020, 10.00-11.00 uur, Gemeentehuis Almere
  • Woensdag 1 juli 2020, 13.00-14.30 uur, Gemeentehuis Lelystad
  • Woensdag 30 september 2020, 14.00-15.00 uur, Brandweerkazerne Hilversum
  • Woensdag 4 november 2020, 13.00-14.30 uur, Gemeentehuis Almere
  • Woensdag 2 december 2020, 13.00-14.30 uur, Gemeentehuis Lelystad

Gezamenlijke vergaderingen
Ook vinden er een gezamenlijke vergaderingen plaats met het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

  • Woensdag 25 maart 2020, 11.00-12.00 uur, Gemeentehuis Almere
  • Woensdag 27 mei 2020, bestuursconferentie
  • Woensdag 30 september 2020, 15.00-16.30 uur, Brandweerkazerne Hilversum

Zoekt u oudere vergaderstukken dan kunt u dit bij ons opvragen. U kunt dan mailen naar secretariaatveiligheidsregio@brandweerflevoland.nl.