Vergaderstukken Algemeen Bestuur

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen de vergaderingen van het algemeen bestuur bijwonen. Aanmelden kan via emailadres secretariaatveiligheidsregio@brandweerflevoland.nl.

Heeft u vragen over een onderwerp dat op de agenda staat? Stuur dan een mail naar info@brandweerflevoland.nl of bel team Communicatie via 0900-0165.

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

De vergaderstukken worden ongeveer twee weken voor de vergadering op de site geplaatst.

Hieronder vindt u de vergaderdata voor 2023 en de link naar de stukken:

Ook vinden er een gezamenlijke vergaderingen plaats met het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Zoekt u oudere vergaderstukken dan kunt u dit bij ons opvragen. U kunt dan mailen naar secretariaatveiligheidsregio@brandweerflevoland.nl.

Archief

Bekijk hier het archief van de vergaderstukken: