Nut en noodzaak

De overheid heeft veiligheidsregio’s ingesteld om jou beter te beschermen tegen risico’s en rampen. Bij een noodsituatie gaat het al snel om grotere gebieden en de risico’s worden steeds complexer. Dan heb je specialistische kennis en ervaring nodig, uit meerdere disciplines, Bijvoorbeeld de brandweer of de politie. Een regionale aanpak is vaak effectiever.

Niveaus van crisisbeheersing

Wanneer het welzijn van de bevolking binnen een gemeente wordt bedreigd, vindt de bestrijding van de crisis plaats onder verantwoordelijkheid van de burgemeester. Als hierbij meerdere gemeenten zijn betrokken is de voorzitter van de veiligheidsregio verantwoordelijk. Als er meerdere regio’s bij betrokken zijn, denk aan een grieppandemie of een terreuraanslag, is er sprake van nationale (of zelfs internationale) crisisbeheersing. De crisisbeheersing in de regio werkt dan uit van landelijk vastgestelde maatregelen.