Van kleuren naar fasen bij natuurbrandrisico

Eerder dit jaar is de codering bij natuurbrandrisico op de website www.natuurbrandrisico.nl aangepast. Er is afscheid genomen van de vijf kleuren lichtgroen, groen, geel, oranje en rood.

In de plaats van de vijf kleuren wordt er nog slechts onderscheid gemaakt tussen twee ‘fasen’. Een fase waarin sprake is van regulier risico en een fase waarin we vragen extra alert te zijn.

Waarom deze aanpassing?
Dit besluit is genomen door de brandweer van de betreffende veiligheidsregio’s, samen met natuurbeheerders, -eigenaren en ondernemers. De reden daarvoor is dat er voor vijf kleuren slechts twee verschillende boodschappen voor het publiek golden over ‘wat te doen’. De ene boodschap gold voor de kleuren lichtgroen, groen en geel, de andere voor de kleuren oranje en rood.

Verwarring met weeralarmen
Daarnaast gaven termen als ‘code oranje’ of ‘code rood’ het beeld dat het in de natuur heel gevaarlijk zou zijn en dat het erg risicovol zou zijn om de natuur te betreden. Dat was nooit de bedoeling van de kleuren op onze site. Dat dit beeld is ontstaan, komt onder andere door de weeralarmen van het KNMI. Bij deze weeralarmen (code oranje en code rood) worden burgers concreet opgeroepen om bepaalde zaken wel/niet meer te doen, zoals de oproep om ‘als het niet nodig is, de weg op te gaan’.

Wat is de boodschap bij (de fasen van) natuurbrandrisico?
De boodschap voor ons allemaal is eigenlijk eenvoudig: Fase 1 is zoals altijd: wees voorzichtig met vuur in de natuur (regulier risico). Zodra een gebied in fase 2 zit (extra alert), voeren hulpdiensten en/of natuurbeheerders extra controles uit. In deze fase (maar eigenlijk altijd) vragen we inwoners en recreanten extra alert te zijn op het ontstaan van brand. En de brand zo snel mogelijk te melden via het alarmnummer 1-1-2.

Samen alert op ontstaan van brand vermindert de kans op een onbeheersbare natuurbrand
We hopen met deze vereenvoudiging dat we ons allemaal realiseren dat gebruik of bezoek van de natuur altijd een basisrisico met zich meebrengt en dat we daar altijd rekening mee houden. En dat we, als het langere tijd droog is, allemaal samen (natuurbeheerders, brandweer, gemeenten, recreatieondernemers, recreanten, inwoners etc) extra alert zijn op het ontstaan van brand.

De fases op de website zijn een advies van de brandweer. De brandweer geeft advies, maar de gemeente besluit over vergunningen. De gemeente kan verwijzen naar de site natuurbrandrisico.nl, maar kan ook besluiten hier van af te wijken.