John van der Zwan nieuwe Commandant Brandweer Flevoland

Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland benoemt John van der Zwan per 1 november 2018 voor in ieder geval twee jaar als commandant Brandweer Flevoland. Hij combineert deze functie met zijn huidige werk als commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek. Cees Verdam start vanaf dezelfde datum en voor dezelfde periode als voorzitter van de Veiligheidsdirectie en secretaris van het bestuur Veiligheidsregio Flevoland. Hij doet dit naast zijn functie als directeur Publieke Gezondheid Flevoland.

Franc Weerwind, voorzitter Veiligheidsregio Flevoland: "Zowel het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland als het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft uitgesproken verdergaande samenwerking aan te willen gaan met elkaar én met de GGD-organisaties. We willen als relatief kleine veiligheidsregio's beter voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst, de slagkracht van met name de brandweerorganisatie verbeteren en toekomstige (hogere) kosten beperken. Een bestuurlijke fusie is daarbij op dit moment niet haalbaar vanwege de Wet veiligheidsregio's, die bepaalt dat een veiligheidsregio niet provinciegrens overschrijdend kan zijn. Deze wet wordt in 2019 geëvalueerd. De wens om de ambtelijke organisaties meer samen te laten werken kan door het benoemen van een gezamenlijke brandweercommandant versneld vormgegeven worden. Ook de link tussen publieke gezondheid en veiligheid wordt nu meer benadrukt. We zijn verheugd dat John van der Zwan en Cees Verdam deze functies voor de periode van twee jaar hebben aanvaard. In deze periode kan de samenwerking tussen beide regio's verder vormgegeven worden en is er gelegenheid om naar de gewenste organisatie- en managementstructuur te kijken."

Pieter Broertjes: "Als voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ben ik content met deze eerste stap richting verdergaande samenwerking. Er is gekozen voor een tijdelijke constructie van twee jaar zodat er voldoende tijd is om goed te kijken naar de gewenste eindsituatie. De heer Van der Zwan heeft in de afgelopen jaren veel werk verzet voor de Brandweer Gooi en Vechtstreek. Hij begrijpt wat er nodig is om vooruit te komen. Ik ben ervan overtuigd dat deze benoeming zeer constructief gaat uitpakken."

John van der Zwan: "Ik ben zeer vereerd met deze benoeming. Brandweer Flevoland is een mooie organisatie en ik zie ernaar uit kennis te maken met de mensen in de organisatie. Samenwerken tussen beide regio’s maakt ons beide sterker. Het is mijn intentie om de samenwerking verder te verbeteren vanuit de eigen kracht van beide regio’s en op gelijkwaardige basis."

Cees Verdam: "Ik ben content met de koers die nu wordt ingezet om de samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek verder te intensiveren. Daarnaast ben ik voorstander van een meer multidisciplinaire samenwerking tussen publieke gezondheid en veiligheid. Ik zie mijn rol als voorzitter van de Veiligheidsdirectie als een kans deze twee disciplines dichter bij elkaar te brengen."