Intrekkingsbesluit verboden gebieden gemeente Almere

De voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland heeft op 17 juni 2020 besloten de besluiten van 12 april 2020 en 1 mei 2020 in te trekken, waarbij respectievelijk als verboden gebieden in de gemeente Almere zijn aangewezen:

  • het braakliggende veld ten noorden van de Blokkenmatweg, het afgesloten deel van de Vlonderweg en Hameiweg en de Blokkenmatweg;
  • het braakliggend stuk zandgrond en de direct aangrenzende verharde weg in het gebied ingesloten tussen het Stichtsepad, Lijsterweg, Rhijnouwen tot Fort Blauwkapel tot Stichtsepad;
  • een en ander zoals aangegeven bij de tot dit besluit behorende kaarten.

Meer informatie vindt u in dit intrekkingsbesluit.