Eindbericht kortsluiting in hoogspanningsverbinding

Inmiddels zijn meerdere wegen rondom Dronten weer vrijgegeven. Het gaat om de N305, N309 en de N710. De N307 is nog niet vrijgegeven.

Tennet is druk bezig met het controleren van de stroomkabels zodat het verkeer er weer veilig onderdoor kan rijden. Het is nog onbekend hoe lang dit precies gaat duren, hou daarom de verkeersinformatie in de gaten via www.anwb.nl

Einde berichtgeving over dit incident.