Beslissende stap naar meldkamer van de toekomst gezet

Met de ondertekening van het transitieakkoord is vandaag de beslissende stap gezet op weg naar de meldkamer van de toekomst. Door de vorming van een nieuwe meldkamerorganisatie kan in de toekomst nog beter worden voldaan aan de vragen van burgers en hulpverleners.

Het akkoord is ondertekend door de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie), Schippers (VWS), Hennis-Plasschaert (Defensie), korpschef van de nationale politie Gerard Bouman, Aleid Wolfsen (Voorzitter), Henri Lenferink (portefeuillehouder Informatievoorziening) van het Veiligheidsberaad en Jack Versluis, bestuurder van Ambulancezorg Nederland. "Er wordt vandaag geschiedenis geschreven," zo zei minister Opstelten bij de ondertekening.

Verbeteringen

In de meldkamer van de toekomst kan de burger straks meer dan nu in het eerste contact worden geholpen. Burgers worden ongeacht waar zij vandaan bellen, op dezelfde manier geholpen. Daarnaast kunnen meldkamers elkaar onderling, bij drukte of problemen, veel makkelijker ondersteunen of vervangen. Tot slot verbetert de informatie-uitwisseling tussen de hulpverleningsdiensten en de regio's.

Tien locaties

Afgesproken is dat er een landelijke meldkamerorganisatie komt met tien locaties. De 22 meldkamers van veiligheidsregio's worden samengevoegd met de meldkamer van de landelijke eenheid van de politie in Driebergen en de meldkamers van de Koninklijke Marechaussee. De landelijke meldkamerorganisatie valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie.

Afspraken

In het akkoord zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de locaties, de taken, het organisatiemodel, de financiering en de verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de te volgen weg van de oude naar de nieuwe situatie. Op dit moment wordt er een kwartiermaker geworven die de in het transitieakkoord gemaakt afspraken uit zal voeren.