Nieuwe afspraken met calamiteitenzender Omroep Flevoland

Veiligheidsregio Flevoland heeft maandag 3 juni een nieuw convenant gesloten met Omroep Flevoland als calamiteitenzender. Bij een crisis of een ramp krijgt de lokale overheid in Flevoland de mogelijkheid om rechtstreeks via de radiozender van Omroep Flevoland officiële mededelingen te doen.

Iedereen kent de instructie: "Als de sirene gaat; sluit ramen en deuren en zet de radio aan." In Flevoland betekent dat afstemmen op de radiozender van Omroep Flevoland. Zij zijn 24 uur per dag beschikbaar (dus ook 's nachts) om de rol van calamiteitenzender te vervullen.

Er lag al een convenant met de omroep dat stamde uit 1997. Intussen is veel wet- en regelgeving veranderd, waardoor het nodig was de afspraken te herzien. Ook zijn er nieuwe praktische afspraken gemaakt over de communicatie tussen de crisisorganisatie en de omroep, mocht zich een ramp in de regio voordoen.

De nieuwe afspraken liggen vast in een convenant dat Annemarie Jorritsma als voorzitter van de veiligheidsregio en Allard Berends als directeur van Omroep Flevoland vanochtend op het stadhuis van Almere hebben ondertekend.


Ondertekening convenant

Annemarie Jorritsma en Allard Berends ondertekenen het convenant.