Alarmerings en Opkomstoefeningen 2013-2015 Flevoland

Onder de naam ALOP 2013-2015 worden er in de Veiligheidsregio Flevoland vanaf 2013 tot en met 2015 alarmerings- en opkomstoefeningen gehouden.

Waarom

Het Veiligheidsbestuur heeft vorig jaar tijdens de vaststelling van het oefenrooster 2013 het besluit genomen dat er in iedere gemeente in Flevoland een onaangekondigde alarmerings- en opkomstoefening gehouden dient te worden. Deze oefeningen worden verdeeld over de komende drie jaar, zodat ieder jaar in twee gemeenten de oefening gehouden gaat worden. Doel is het toetsen van de paraatheid. De oefeningen zijn een onderdeel van de systeemtoetsoefening. De uitkomsten worden gebruikt voor het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Wie

De alarmering gaat tot en met het GRIP 3 niveau. Dit betekent dat alle functionarissen, politie, GGD/GHOR, brandweer en bevolkingszorg, die conform het RCP inzetbaar zijn en op het moment van de alarmering dienst hebben of op vrije instroom staan, bij een GRIP alarmering gealarmeerd gaan worden. Kortom: de staven van het CoPI, ROT en GBT en de daarbij behorende stafsecties worden gealarmeerd. Inclusief de Regionale Meldkamer Flevoland.

Wanneer

De alarmering vindt plaats op een willekeurige dag en tijdstip. De alarmering wordt gedaan worden volgens de standaardprocedure, dus via de communicator en/of de pager.

En dan

Na de alarmering en acceptatie van de functie dient u zich te begeven naar de opkomstlocatie: bent u lid van het CoPI dan krijgt u een nadere locatie-instructie. Maakt u deel uit van het ROT dan gaat u naar De Doelen te Lelystad (ROT). Maakt u deel uit van het GBT dan gaat u naar het gemeentehuis van de betreffende gemeente. Op de opkomstlocatie ontvangt u van de aanwezige oefenstaf nadere instructies. Als u zitting heeft in een stafsectie dan begeeft u zich naar de hiervoor bedoelde actiecentra.

Neem in geen geval contact op met de meldkamer! U mag tijdens het verplaatsen naar de opkomstlocatie geen gebruik maken van optische en geluidssignalen. Let op: de oefening kan dus in uw dienst starten!