Kwaliteitstoets crisisorganisatie Flevoland

Vandaag, vrijdag 7 november 2014, houdt Veiligheidsregio Flevoland een zogenoemde Systeemtest. Een systeemtest is een zo realistisch mogelijke praktijktest voor crisisteams. Met behulp van de test worden alle onderdelen van de crisisorganisatie getoetst. Op die manier wordt de kwaliteit van de crisisorganisatie gemeten. Er wordt bekeken in welke mate er binnen Veiligheidsregio Flevoland voorwaarden zijn gecreëerd om rampen of grootschalige incidenten te kunnen bestrijden. Er wordt onder andere gelet op de alarmering, het op- en afschalen, bevolkingszorg en de coördinatie van het incident.

Scenario

Om de test zo goed en reëel mogelijk te laten verlopen, wordt het scenario vooraf nog niet bekendgemaakt.

Locatie: Almere

Hoewel het scenario van de oefening zich afspeelt in de gemeente Almere, merken inwoners van die gemeente weinig van de test. Het grootste deel van de oefening speelt zich op verschillende binnenlocaties af. Alleen het Commando Plaats Incident (CoPI) werkt vanaf locatie vanuit een zogenaamde CoPI-bak; een vergadercontainer die voorzien is van alle benodigde faciliteiten en technische hulpmiddelen.

Alarmering

De oefening start 's ochtends rond 9.00 uur. De test start met een alarmering volgens de reguliere procedures. Veelal verloopt de alarmering via pagers. Daardoor zal de alarmering zichtbaar zijn op websites die P2000-meldingen plaatsen. Om verwarring voor deelnemers en burgers te voorkomen, zal elk pagerbericht starten met de toevoeging: ‘oefening'.

Waarom een systeemtest?

Veiligheidsregio's zijn bij wet verplicht om jaarlijks een systeemtest te organiseren. Het doel hiervan is om de organisatie van crisisbeheersing te verbeteren. Tijdens de test kijkt de inspectie van Veiligheid en ustitie (VenJ) langs de zijlijn mee. Zij stellen vast of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria in de Wet veiligheidsregio's. De uitkomsten worden opgenomen in de Staat van Rampenbestrijding van de Inspectie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zo maakt de inspectie inzichtelijk wat de kwaliteit van de rampenbestrijding is in Nederland.