App en website: Overstroom ik?

In Nederland hebben we door de aanleg van dijken en duinen de kans op een overstroming sterk verkleind. Maar de natuur is grillig, het kan ook in ons land een keer misgaan... De samenleving is zich daar onvoldoende van bewust. De overstromingen in '93 en '95 en recenter in de rest van Europa schudden de burger slechts tijdelijk wakker. Toch zal de maatschappelijke ontwrichting bij een grootschalige overstroming enorm zijn. Vooral als we ons daar onvoldoende op hebben voorbereid. Voor de landelijke risicocommunicatie over overstromingen heeft de rijksoverheid een nieuwe website met de bijbehorende app ‘Overstroom ik?' gelanceerd.

Ingrijpende gevolgen

Nederland is goed beschermd tegen overstromingen, maar blijft kwetsbaar. De zeespiegel stijgt, het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Er moet dus hard gewerkt om ons land te beschermen tegen water uit de zee, rivieren en grote meren. Er is ook veel te beschermen: miljoenen mensen en het hart van onze economie. De mens kan de natuur niet beheersen. Het kan een keer misgaan. Dat kan over honderd jaar zijn, maar ook morgen al. De gevolgen van een grote overstroming zijn ingrijpend.

Hoe hoog komt het water bij u?

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu bij de lancering van de app: 'Ik vind dat mensen moeten weten hoe hoog het water bij hen kan komen. En wat ze dan het beste kunnen doen.'

App en website: 'Overstroom ik?'

Zestig procent van Nederland kan overstromen. Met de nieuwe app 'Overstroom ik?' kunt u op postcodeniveau zien hoe hoog het water komt bij een grote overstroming. U ziet hoe hoog het water maximaal in dat postcodegebied komt, waar zich hoge gebouwen bevinden met een droge verdieping en welke infrastructuur droog blijft. Met deze informatie kunnen burgers en bedrijven zich beter voorbereiden en kunnen veiligheidsregio's weloverwogen adviezen geven om te blijven ofwel te vertrekken. De site geeft aan welke gevaren of omstandigheden daarbij te verwachten zijn. Doel van de website en app is het verhogen van het risicobewustzijn en het vergroten van de zelfredzaamheid bij grote overstromingen. De site geeft op postcodeniveau de maximale waterhoogte als gevolg van een grote overstroming en een algemeen handelingsperspectief. Bij een daadwerkelijke crisis zal Veiligheidsregio Flevoland adviseren over blijven of weggaan.

Bewust van de risico's

De minister vindt het belangrijk dat mensen bewust zijn van de gevolgen van een overstroming. 'Ik heb in Vietnam en Indonesië gezien wat de verwoestende kracht van water is. Wegen, spoorlijnen en de elektriciteitsvoorziening functioneren niet meer en ontwrichten de economie en het leven van de mensen. We hebben daar geen idee van. Wij exporteren onze kennis over preventie en waterwerken, van de Amerikanen kunnen we leren hoe we mensen moeten bewust maken van risico's en wat mensen kunnen doen.'

Meer weten?

Op www.overstroomik.nl vindt u meer informatie. De app 'Overstroom ik?' is te vinden in de App Store en Google Playstore.