Grootschalige Operationele Oefening in Zeewolde

Op zaterdag 27 juni organiseert Veiligheidsregio Flevoland de jaarlijkse Grootschalige Operationele Veldoefening (GMVo). Dit jaar wordt geoefend op het terrein van RSG de Levant in Zeewolde. Brandweer, politie, Geneeskundige hulporganisaties in de regio (GHOR), Bevolkingszorg, de meldkamer en de BHV-organisatie van RSG de Levant zijn bij deze oefening betrokken.

Scenario

De oefening start omstreeks 09.00 uur en duurt tot ca. 13.30 uur. In totaal zijn meer dan 180 hulpverleners en figuranten bij deze oefening betrokken. Om de oefening voor de deelnemers zo goed en reëel mogelijk te laten verlopen, wordt het scenario vooraf nog niet bekend gemaakt. Hoewel het scenario van de oefening zich afspeelt in de gemeente Zeewolde, merken inwoners van die gemeente naar verwachting weinig van de oefening. Het grootste deel van de oefening speelt zich namelijk binnen af. Het oefenterrein wordt bovendien ruim afgezet door middel van linten. Het Commando Plaats Incident (CoPI) werkt op de oefenlocatie vanuit een vergadercontainer die voorzien is van alle benodigde faciliteiten en technische hulpmiddelen. Bij het aanrijden naar de oefenlocatie zullen de voertuigen van de hulpdiensten geen optische- of geluidssignalen (‘sirenes') gebruiken.

Alarmering

De oefening start rond 9.00 uur met een alarmering volgens de gebruikelijke procedures. Vaak verloopt de alarmering via pagers, waardoor de alarmering zichtbaar is op websites die P2000-meldingen plaatsen. Om verwarring voor deelnemers en burgers te voorkomen, start elk pagerbericht met de toevoeging: ‘oefening'. Ook worden er in de omgeving van de oefenlocatie borden geplaatst, waarop staat aangegeven dat het een oefening betreft.

Kwaliteitsverbetering

De focus van de GMVo ligt op de kritische processen Leiding en Coördinatie, Prioriteren en Informatiemanagement. Daarnaast is de oefening gericht op de kwaliteitsverbetering van de rampenbestrijding- en crisisbeheersingsprocessen. De evaluatie en de borging van verbeterpunten vormen belangrijke onderdelen van de oefeningen en de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Flevoland.