Grootschalige oefening Urk probleemloos verlopen

De oefenleiding van de grootschalige oefening die zaterdagochtend op Urk werd gehouden is tevreden over het verloop van die oefening. Het realistische scenario en de enscenering op en rond het KNRM-station boden alle deelnemende organisaties de mogelijkheid om hun vooraf gestelde oefendoelen te beoefenen. De oefening verliep zonder problemen en schade. De afsluiting van de wegen rondom het oefenterrein heeft niet voor problemen gezorgd.

Inzet van deze oefening was het op juiste wijze coördineren van de hulpdiensten, multidisciplinair samenwerken en het beoefenen van procedures zoals vastgelegd in het Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied. De hulpdiensten werden uitgedaagd de hulpverlening tijdens een aanvaring tussen twee grote schepen zo snel en adequaat mogelijk te organiseren. Dat één van de schepen een olietanker was en er meerdere opvarenden in het water belandden, leverde een extra uitdaging op voor de meer dan 100 deelnemers van de hulpdiensten, KNRM, Kustwacht, Rijkswaterstaat, meldkamers en gemeente.

De oefenstaf kijkt tevreden terug op de inzet van de deelnemers en figuranten. De oefening is gericht op de kwaliteitsverbetering van de rampenbestrijding- en crisisbeheersingsprocessen. De komende weken worden de bevindingen verzameld en buigen de leden van de oefenstaf zich over een uitgebreide evaluatie. De evaluatie en de borging van verbeterpunten vormen belangrijke onderdelen van de oefeningen voor de toekomst en de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Flevoland.


OefeningURK
Oefening Urk 2017 1
Oefening Urk1