Jaarlijkse systeemtest in Veiligheidsregio Flevoland

Op woensdag 20 december 2017 heeft bij Veiligheidsregio Flevoland een zogenoemde systeemtest plaatsgevonden. Een systeemtest is een zo realistisch mogelijke praktijktest voor crisisteams. Met behulp van de test worden alle onderdelen van de crisisorganisatie getoetst.

Op die manier wordt de kwaliteit van de crisisorganisatie gemeten. Er wordt bekeken in welke mate er binnen Veiligheidsregio Flevoland voorwaarden zijn gecreëerd om rampen of grootschalige incidenten te kunnen bestrijden. Er wordt onder andere gelet op de alarmering, het op- en afschalen, Bevolkingszorg en de coördinatie van het incident.

Scenario
Om de test zo goed en reëel mogelijk te laten verlopen wordt het scenario vooraf niet bekend gemaakt. Het oefenmoment is eveneens vooraf niet aan de functionarissen van de verschillende diensten bekend gemaakt. De deelnemers van gemeenten en de hulpdiensten bogen zich tijdens de systeemtest over een fictieve explosie op het station Almere Buiten. Min of meer gelijktijdig werd een soortgelijke systeemtest gehouden in de regio Gooi en Vechtstreek. Beide regio’s beoefenden eenzelfde scenario.

Locatie: Station Almere Buiten
Hoewel het scenario van de oefening zich afspeelde in de gemeente Almere, merkten inwoners van die gemeente weinig van de test. Het grootste deel van de oefening speelde zich op verschillende binnenlocaties af. Alleen het Commando Plaats Incident (CoPI) werkte vanaf locatie vanuit een zogenaamde CoPI-bak; een vergadercontainer die voorzien is van alle benodigde faciliteiten en technische hulpmiddelen. Deze container stond opgesteld in de omgeving van het station Almere Buiten.

Alarmering
De test startte met een alarmering volgens de reguliere procedures. Veelal verliep de alarmering via pagers. Daardoor was de alarmering ook zichtbaar op websites die P2000-meldingen plaatsen. Om verwarring voor deelnemers en burgers te voorkomen bevatte elk pagerbericht de toevoeging ‘oefening’.

Waarom een systeemtest?
Veiligheidsregio’s zijn bij wet verplicht om jaarlijks een systeemtest te organiseren. Het doel hiervan is om de organisatie van crisisbeheersing te verbeteren. Tijdens de test kijkt de inspectie Justitie en Veiligheid langs de zijlijn mee. Zij stellen vast of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria in de Wet veiligheidsregio’s. De uitkomsten worden opgenomen in de Staat van Rampenbestrijding van de Inspectie van Justitie en Veiligheid. Zo maakt de inspectie inzichtelijk wat de kwaliteit van de rampenbestrijding is in Nederland.