Oefenleiding tevreden over verloop grootschalige oefening Dronten

De oefenleiding van de grootschalige oefening die zaterdagochtend 9 juni 2018 in Dronten werd gehouden is tevreden over het verloop van die oefening.

Het realistische scenario en de enscenering rond de Spijkvijver boden alle deelnemende organisaties de mogelijkheid om hun vooraf gestelde oefendoelen te beoefenen. De oefening verliep zonder problemen en schade.

Inzet van deze oefening was het op juiste wijze coördineren van de hulpdiensten, multidisciplinair samenwerken en het beoefenen van procedures zoals vastgelegd in de incidentbestrijdingsplannen Mensenmassa en Luchtvaartongevallen. De hulpdiensten werden uitgedaagd de hulpverlening na een botsing tussen twee vliegtuigjes zo snel en adequaat mogelijk te organiseren. Dat één van de vliegtuigen na de botsing op een tentenkamp belandde, leverde een extra uitdaging op voor de meer dan 100 deelnemers van de hulpdiensten, meldkamer, het Rode Kruis en de gemeente.

De oefenstaf kijkt tevreden terug op de inzet van de deelnemers en de ruim 100 figuranten. De oefening is gericht op de kwaliteitsverbetering van de rampenbestrijding- en crisisbeheersingsprocessen. De komende weken worden de bevindingen verzameld en buigen de leden van de oefenstaf zich over een uitgebreide evaluatie. De evaluatie en de borging van verbeterpunten vormen belangrijke onderdelen van de oefeningen voor de toekomst en de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Flevoland.


Oefening Dronten