Hoe om te gaan met het ledigen van chemische toiletten

Bij de KCC’s komen regelmatig vragen binnen van mensen die gaan kamperen. Omdat openbare sanitaire voorzieningen gesloten zijn, geven zij aan gebruik te willen maken van een eigen chemisch toilet. Deze chemisch toiletten mogen alleen geleegd worden in een buitenpandige ledigingsplaats/stortpunt, die voldoet aan RIVM richtlijnen en hygiënerichtlijnen.

Volgens wetenschappelijke inzichten kan het coronavirus 48 tot 72 uur overleven op plastic en steen en daardoor worden overgedragen aan een grote groep personen. Als een stortpunt zich dus bevindt in het sanitaire voorzieningengebouw is deze dus niet toegankelijk vanwege het besluit om de sanitaire voorzieningen te sluiten. Dit verbod geldt omdat in de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate aan de maatregel tot het houden van 1,5 meter afstand tussen aanwezige personen voldaan kan worden.

Moeten campings en recreatieterreinen sluiten?
Het gesloten houden van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen slaat niet op het sluiten van de campings en recreatieterreinen. Dat betekent dat campings en recreatieterreinen open kunnen blijven als standplaatshouders beschikken over een eigen toiletvoorziening met een eigen rioolaansluiting of als standplaatshouders hun chemisch toilet kunnen legen in een buitenpandige ledigingsplaats/stortpunt, die voldoet aan RIVM richtlijnen en hygiënerichtlijnen.

Welke verantwoordelijkheden hebben campingeigenaren en recreatieterreineigenaren?
Eigenaren en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de noodverordening en het naleven van de algemene richtlijnen, zoals afstand houden, geen samenkomst van mensen en goede hygiëne. Eigenaren en beheerders dienen ook hun (vaste) gasten zichtbaar op de hoogte te brengen van de geldende maatregelen.