Besluit aanwijzing verboden gebied Stichtsekant Almere

De voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland heeft op 1 mei 2020 besloten om een braakliggend stuk zandgrond en de aangrenzende verharde weg bij de Stichtsekant in Almere aan te wijzen als gebied waarin het verboden is zich te bevinden. Dit besluit is genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het gaat om het gebied ingesloten tussen het Stichtsepad, de Lijsterweg, Rhijnauwen tot Fort Ruigenhoek en Fort Blauwkapel tot het Stichtsepad (zie ook de kaart bij het besluit). De reden voor de afsluiting is dat in april groepen mensen (15 tot 60 personen) samenkwamen op het veld om te motorcrossen of hiernaar te kijken.