Intrekking vrijstellingsbesluit warenmarkten

De voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland heeft op 5 juni 2020 besloten tot het intrekken van het Vrijstellingsbesluit Warenmarkten Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland zoals vastgesteld en in werking getreden op 1 april 2020. De voorzitter heeft daarnaast besloten om aan dit besluit terugwerkende kracht te verlenen tot en met 1 juni 2020.

Kijk bij informatiecentrum voor het document Intrekking Vrijstellingsbesluit Warenmarkten.
Heeft u vragen over wat deze intrekking voor u betekent, neemt u dan contact op met uw gemeente.