Noodverordening 17 september 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland heeft op 17 september 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

Nieuwe noodverordening COVID-19 van 17 september 2020 met daarin verwerkt de volgende aanwijzingen van de minister:
1. Aanwijzing 1 september: de ‘verlengingsaanwijzing’.
2. De aanvulling aanwijzing gebruik-niet medische mondkapjes op luchthavens (uitsluitend voor veiligheidsregio’s met een luchthaven in het gebied).
3. De aanwijzing van afgelopen vrijdag 11 september over leerling- en doelgroepenvervoer.

Tevens willen we opmerken dat:
Artikel 2.6, met daarin het verbod tot het bieden van onderwijsactiviteiten voor instellingen in het mbo, hbo en wo,  is met ingang van het nieuwe schooljaar komen te vervallen. Als gevolg daarvan is artikel 2.5a, dat het verbod op niet dragen van een mondkapje regelt, vernummerd tot artikel 2.6.