1. Gegevensverwerking tijdens de sollicitatieprocedure

Solliciteer je bij de Veiligheidsregio of ga je bij ons stage lopen? Dan is het noodzakelijk dat we je  persoonsgegevens verwerken.

Waarom?

We verwerken jouw persoonsgegevens om te kunnen beslissen of wij je aanstellen of een arbeidsovereenkomst met jou aangaan. Je hebt ervoor gekozen om bij ons te solliciteren. We vragen daarom relevante gegevens voor het volgen of doorlopen van de sollicitatieprocedure. Door deel te nemen aan de sollicitatieprocedure geef je expliciet toestemming om deze gegevens te verwerken.

Hoe?
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor het sollicitatietraject en voor (het opstellen van)  het aanstellingsbesluit of de arbeidsovereenkomst. Je gegevens worden slechts doorgegeven aan een andere externe of interne partij die deel uitmaakt van de gehele sollicitatieprocedure.

Wat?

Bij een sollicitatieprocedure verwerken we de volgende gegevens:

  • naam, voornamen, roep- en geboortenaam, voorletters, geboortedatum, postcode, woonplaats, mobiele telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te communiceren;
  • sollicitatiebrief en CV;
  • per sollicitatie de uitslagen van op de verschillende functie van toepassing zijnde selectie-onderdelen zoals medische aanstellingskeuring, evaluatie stagedagen, rijvaardigheidstest of assessment.

Indien de sollicitatieprocedure positief is afgerond, verwerken wij in ons personeelsregistratiesysteem de volgende gegevens:

  • alle hierboven vermelde gegevens;
  • de tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek gemaakte afspraken;
  • alle voor de functie benodigde gegevens zoals kopie van diploma’s, identiteitsbewijs en rijbewijs, kopie betaalpas in verband met IBAN voor salarisbetaling , VOG en eventuele terugkoppeling acties vergewisplicht, informatie door jou ingevuld op het personeelsregistratieformulier.

Daarnaast zullen wij, als dat van toepassing is, je gegevens verwerken voor aanmelding van de verplichte opleiding voor jouw functie.

Hoe lang bewaren?

De bewaartermijn voor sollicitatiegegevens is 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Daarna worden de gegevens vernietigd. Je kunt ons altijd vragen om jouw gegevens langer (in portefeuille) te bewaren voor een eventuele andere sollicitatieprocedure. Je geeft dan expliciet toestemming om tot 1 jaar na het afronden van de procedure de gegevens te bewaren.

En als je wordt aangenomen?

Ook voor de bescherming van persoonsgegevens van medewerkers gelden regels. Deze zijn vastgelegd in aparte reglementen die zijn terug te vinden op het intranet van de organisatie.