2. Verwerken van klachten

Waarom?

Personen een mogelijkheid bieden om een klacht te melden over de diensten van de Veiligheidsregio Flevoland.

Hoe?

Een klacht kan via de website, telefonisch of schriftelijk worden ingediend.
Uw klacht wordt afgehandeld volgens de klachtenprocedure. (zie klachtenprocedure)

Wat?

Van iedere persoon die een klacht wil melden omtrent de diensten van de Veiligheidsregio Flevoland  verwerken we NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en mogelijke persoonsgegevens die in de inhoud van de klacht worden aangeleverd.

Hoe lang bewaren?

Het dossier wordt voor een periode van 5 jaar bewaard.