GGD monitort gevolgen Corona-virus

Update: 14 maart 2020, 08:00 uur
Nu het nieuwe coronavirus in steeds meer landen en ook in Europa en in Nederland opduikt, maken steeds meer inwoners, ouders, scholen, bedrijven en andere organisaties zich zorgen. GGD Flevoland houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en is voorbereid op eventueel noodzakelijke maatregelen.

Vanaf zaterdag 14 maart 2020 kunt u de actuele ontwikkelingen in de regio volgen via de website van de GGD Flevoland.

UPDATE 13 maart: Bij een 26-jarige inwoonster uit Dronten corona is vastgesteld. De bevestiging van de test kwam afgelopen donderdag in de vooravond binnen. Haar partner is eveneens ziek. Beiden zitten in thuisisolatie. De vrouw is besmet geraakt via een positief bevestigde COVID-19-patiënt. Het contactonderzoek is afgerond, de vrouw heeft geen sociaal contact met derden gehad nadat zij ziek werd.

UPDATE 12 maart: Een 61-jarige inwoner uit Lelystad is besmet met het nieuwe coronavirus. De man is opgenomen in het Flevoziekenhuis in Almere en verblijft in strikte isolatie. De man is op dinsdag 10 maart met klachten opgenomen in het Flevoziekenhuis in Almere. De patiënt voldeed bij binnenkomst niet aan de casusdefinitie voor het coronavirus. Toen na korte tijd uit nader onderzoek toch een verdenking van het coronavirus naar voren kwam, zijn alsnog alle beschermende isolatiemaatregelen genomen. 
Een kleine groep personen met wie de patiënt in het ziekenhuis in aanraking is geweest, is in beeld gebracht. Deze personen worden gedurende twee weken nauwkeurig gemonitord. Als zij klachten krijgen die passen bij het coronavirus, worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het virus. De contacten buiten het ziekenhuis worden door de GGD Flevoland in beeld gebracht. De man is besmet geraakt via een vooralsnog onbekende bron.

UPDATE 11 maart: Bij een 55-jarige inwoonster uit Lelystad corona is vastgesteld. Deze persoon is onderzocht door de GGD door middel van bemonstering. De uitslag is positief en dat betekent dat er sprake is van besmetting met het virus COVID-19. Zij zit momenteel in thuisisolatie. De Lelystedelinge kwam terug met klachten nadat ze verbleef in de omstreken van de Noord-Italiaanse regio. Ze heeft contact opgenomen met de GGD die haar aan de hand van de criteria heeft getest. De vrouw verblijft in thuisisolatie. Dat betekent dat ze thuis moet blijven gedurende de periode dat zij besmettelijk is. De contacten rondom deze eerste patiënt in Lelystad zijn in beeld gebracht en benodigde maatregelen zijn met hen besproken. De GGD monitort gedurende 14 dagen dagelijks de gezondheidssituatie van deze contacten.

UPDATE 9 maart: De 48-jarige man uit Almere die in thuisisolatie verbleef is vanwege besmetting met het coronavirus inmiddels door de GGD-arts hersteld verklaard. Dat betekent dat hij klachtenvrij is en vervolgens niet meer besmettelijk is voor zijn omgeving. De thuisisolatie van de man wordt opgeheven dus hij kan weer zijn huis verlaten. Voor zijn partner wordt de monitoring door de GGD voortgezet, dat betekent dat haar gezondheid in de gaten wordt gehouden.

UPDATE 4 maart: Op 4 maart is bekend geworden dat een inwoner van Flevoland besmet is geraakt met het coronavirus (COVID-19). Het gaat om een vrouw uit Zeewolde. Deze persoon is onderzocht door de GGD door middel van bemonstering. De uitslag is positief en dat betekent dat er sprake is van besmetting. De persoon die is besmet is teruggekeerd uit één van de risicogebieden.

Het nieuwe coronavirus in Nederland. Wat moet u doen?

Heeft u geen klachten?

 • Vermijd grote groepen (meer dan 100 personen).

 • Werk thuis als het kan.

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten?

Dit is: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan gelden de volgende extra maatregelen:

 • Blijf thuis.
 • Beperk sociale contacten.

Vergeet niet:

 • Was regelmatig uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

 • Schud geen handen.

 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Voor medewerkers in de zorg gelden andere maatregelen. Het RIVM heeft antwoorden op veelgestelde vragen voor medewerkers in de zorg.

Deze maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart 2020.

Wilt u telefonisch contact?

Voor vragen over uw gezondheid kunt u bellen met de GGD Flevoland op telefoonnummer 088 – 0029910.

Voor vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) kunt u bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 tussen 08.00 en 20.00 uur. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

Meer informatie

Heeft u vragen over het nieuwe coronavirus? Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Kijk op de volgende websites voor de laatste stand van zaken:

 • Rijksoverheid.nl/corona: voor actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden voor werknemers, werkgevers, scholen en over reizen van en naar het buitenland
 • GGD Flevoland: voor de actuele stand van zaken in Flevoland
 • Rivm.nl: voor veelgestelde vragen en antwoorden over het nieuwe coronavirus