Afgehandelde Woo-verzoeken

Veiligheidsregio Flevoland houdt zich aan de Wet open overheid (Woo). Naast dat wij ons inspannen om informatie actief openbaar te maken, kunt u ook verzoeken informatie openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. Bekijk hier de afgehandelde verzoeken.

Datum

Dossiernaam

Stukken

Woo-verzoeken VR Flevoland
16-08-2022 Verzoek delen van alle locaties met OMS-aansluiting Download de stukken