Gevaarlijke stoffen

Sommige bedrijven in onze provincie werken met gevaarlijke stoffen. Dit zijn stoffen als LPG, ammoniak en chloor. Ze zijn gevaarlijk omdat ze giftig, brandbaar of explosief zijn. De gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de weg, het spoor, het water en soms door buizen onder de grond. Om de risico’s te beperken, gelden strenge veiligheidseisen voor de opslag en het transport.

Pictogrammen

Bij de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen wordt gebruik gemaakt van waarschuwingsborden met een pictogram (een afbeelding). Zo’n pictogram geeft bijvoorbeeld aan of het om een brandbare, giftige of explosieve stof gaat. Er staan ook waarschuwingspictogrammen op de verpakking van schadelijke middelen die je in huis gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde schoonmaakmiddelen. Lees voor het gebruik de instructies op het etiket en houd deze middelen buiten bereik van kinderen!

Hoe bereid je je voor?

  • Zorg ervoor dat je altijd een noodpakket in huis hebt voor het geval je bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen langdurig binnen moet blijven.
  • Weet waar en hoe je thuis het gas, de elektriciteit en de ventilatie kunt uitschakelen.

Wat moet je doen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen?

Wat je moet doen, hangt af van de soort gevaarlijke stof. Breng jezelf zo snel mogelijk in veiligheid en help mensen in je omgeving. Je hoort via Omroep Flevoland wat er precies aan de hand is en wat je verder moet doen.

  • Blijf binnen of ga naar binnen.
  • Sluit deuren en ramen.
  • Doof open vuur.
  • Zet alle ventilatiesystemen uit, ook de afzuigkap.
  • Sluit alle ventilatieroosters. Als de tijd het toelaat: doe de hoofdkraan van het gas dicht en sluit kachels af.
  • Ga naar een kamer waar het niet tocht, liefst middenin het huis of gebouw.
  • Kijk of luister naar Omroep Flevoland. Volg de instructies op.

Waarschuwing

Als in je omgeving gevaarlijke stoffen vrijkomen door een brand of ongeval, stelt een sirene, geluidswagen of een bericht via NL-Alert je op de hoogte. Ook hoor je hoe je moet handelen.