Ga naar binnen

  • Door naar binnen te gaan, loop je zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen.
  • Als je buiten bent en niet in de buurt van je huis, ga dan zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw in, bijvoorbeeld een bedrijf, kantoor, winkel of huis.
  • Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding. Informeer vooraf bij de school hoe er bij een noodsituatie wordt gehandeld.
  • Zit je in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen.
  • Kan dit niet, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto.
  • Geef anderen de gelegenheid om bij jou te schuilen.
  • Zie je dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.