Risico's in Flevoland

Onze regio kent een groot aantal risico’s die kunnen leiden tot een ontwrichting van de maatschappij. Denk hierbij aan extreme weersomstandigheden, gezondheidsbedreigende epidemieën, stroomstoringen, overstromingen, verontreiniging van drinkwater en terroristische aanslagen.

Ook grootschalige evenementen, openbaar vervoerknooppunten en bijeenkomsten of locaties waar veel mensen bijeen zijn, kunnen als risico worden beschouwd. Bij beheersing van mogelijke gevaren is het is van groot belang dat alle hulpverleningsdiensten hier gezamenlijk aandacht aan besteden.

Risicoprofiel Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Elke gemeente in Nederland is verplicht zijn risico's te inventariseren. In Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn deze opgesteld met betrokkenheid van brandweer, politie, gemeenschappelijke gezondheidsdiensten, gemeenten, provincie en waterschap. Ook is bekeken wat de kans is dat een risico voordoet en wat voor gevolgen dit zou hebben. Dit heeft geresulteerd in een Risicoprofiel voor beide regio's.

Kijk voor meer informatie op het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Risicokaart

Na de vuurwerkramp in Enschede heeft de overheid besloten dat er een overzicht moet komen van alle risico's in Nederland: een risicokaart. Op die kaart staan risicobronnen aangegeven, zoals autowegen, spoorlijnen, vliegvelden en bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. De gegevens worden door de gemeenten geïnventariseerd en per provincie op een elektronische kaart ingevoerd.

Via www.risicokaart.nl kun je eenvoudig de risico's bij jou in de buurt traceren door je postcode of woonplaats in te voeren. Je kunt zien of er in jouw omgeving een verhoogd risico is op bijvoorbeeld een luchtvaartongeval, natuurbrand of overstroming en je krijgt advies over wat je in zo'n geval moet doen.

www.risicokaart.nl