Incidentbestrijding

Het gaat hierbij om het bestrijden van een calamiteit met effecten voor meerdere gemeenten. Dit houdt in dat er een adequate crisisorganisatie moet worden ingericht met hulpdiensten en betrokken gemeenten. Op de plek van de calamiteit en het gebied waar de calamiteit effect heeft bestrijden hulpdiensten de crisis of ramp en in het crisiscentrum vindt de verdere coördinatie plaats en nazorg opgestart.