Ontwerp Rampbestrijdingsplan Lelystad Airport ter inzage

Lelystad Airport heeft een Ramp Bestrijdings Plan (RBP). Dit plan wordt iedere vier jaar geactualiseerd. Op 14 november 2018 heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland daarom een nieuw Ontwerp Rampbestrijdingsplan Lelystad Airport (het Ontwerp RBP) vastgesteld.

Het ontwerp RBP bestaat uit twee delen. Conform de Wet veiligheidsregio’s is deel één openbaar en deel twee niet openbaar.

Voordat het Ontwerp RBP definitief wordt vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland, worden belanghebbenden overeenkomstig in de gelegenheid gesteld, zienswijzen over het Ontwerp RBP deel één kenbaar te maken.

Het Ontwerp RBP deel één ligt met ingang van 9 januari 2019 gedurende zes weken tijdens werkdagen ter inzage bij de receptie op het Stadhuis van de gemeente Lelystad aan het Stadhuisplein 2.

Ook is het Ontwerp RBP deel één in te zien op de websites van de Veiligheidsregio Flevoland (www.veiligheidsregioflevoland.nl) en van de gemeente Lelystad (www.lelystad.nl/terinzage).

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunnen belanghebbenden hun zienswijzen naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland, Postbus 501, 8200 AM te Lelystad.

Het is ook mogelijk om een schriftelijke zienswijze per e-mail in te dienen via e-mailadres info@veiligheidsregioflevoland.nl o.v.v. Zienswijze ontwerp RBP

Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt. Hiervoor kan contact worden opgenomen met team communicatie van de Veiligheidsregio. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 06-20009999 of via info@veiligheidsregioflevoland.nl.

Download