NL-Alert

NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid om mensen bij een (dreigende) noodsituatie via een tekstbericht op de mobiele telefoon te alarmeren. Met dit middel kunnen burgers in de directe omgeving worden geïnformeerd over de situatie. In het bericht lees je specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kan doen.

Meer informatie over het instellen van de mobiele telefoon vind je op de website nl-alert.nl.