Veiligheidsbureau

Een van de onderdelen van Veiligheidsregio Flevoland is het Veiligheidsbureau Flevoland. In dit bureau werken alle betrokken partijen binnen de crisisbeheersing en rampenbestrijding samen. Deze medewerkers blijven wel gewoon in dienst van hun eigen organisatie. Zij zijn binnen hun eigen organisatie meestal ook werkzaam als deskundige op het gebied van veiligheid. Het gezamenlijk kantoor is gevestigd in politiebureau De Doelen in Lelystad.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn er binnen het Veiligheidsbureau vijf expertisegroepen samengesteld:

  • Vakbekwaamheid
  • Operationele voorbereiding
  • Informatiemanagement
  • Fysieke veiligheid
  • Evenementen

In het factsheet Veiligheidsbureau Flevoland staan de verschillende expertisegebieden uitgebreid omschreven.