Herstel

Ook na een crisis of ramp is er aandacht voor de slachtoffers. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol. Op verschillende manieren kan nazorg worden opgestart. Denk daarbij aan het geven van voorlichting of psychische hulpverlening. Daarnaast kan het zo zijn dat bijvoorbeeld gebouwen en wegen moeten worden hersteld. Alle activiteiten zijn erop gericht om de samenleving weer zo snel mogelijk te laten terugkeren naar de ‘normale situatie'.