Flevolandse gemeenten

Bevolkingszorg is de kerntaak van gemeenten bij crises en rampen. Een gemeente heeft bijvoorbeeld de taak bewoners te informeren en zo nodig te evacueren, slachtoffers te registeren en is verantwoordelijk voor de nazorg. Maar een gemeente is op veiligheidsgebied niet alleen actief als zich een crisis of ramp heeft voorgedaan. Regelmatig oefenen ambtenaren samen zodat zij weten wat ze tijdens een ramp moeten doen.

De deelnemende gemeenten zijn:


Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek

De gemeenten in Flevoland werken samen met de gemeenten in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De voorbereidende taken worden uitgevoerd door vertegenwoordigers uit deze gemeenten met ondersteuning van een kernteam.