Risicobeheersing

Iedere regio kent zo zijn eigen specifieke risico's. De specifieke risico's in Flevoland zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Om goed voorbereid te zijn op mogelijke crises en rampen is van te voren al bekeken hoe deze kunnen worden voorkomen en bestreden en welke knelpunten te verwachten zijn.

Concreet betekent dit dat Veiligheidsregio het volgende doet:

IMG_5171