Brandweer Flevoland

Brandweer Flevoland speelt een centrale rol in Veiligheidsregio Flevoland. Kerntaken zijn alarmering, coördinatie, bestrijding van de ramp en het redden van mensen en dieren.

Brandweer Flevoland verzorgt de brandweerzorg in de zes gemeenten binnen Flevoland.

De taken van Brandweer Flevoland zijn als volgt samen te vatten:

  • het in stand houden van meldkamer Brandweer
  • het voorbereiden van het grootschalige multidisciplinaire optredens
  • het organiseren en beheren van de brandweerzorg in de hele regio
  • het zorg dragen voor een kwaliteitssysteem ten behoeve van de brandweer en de rampenbestrijding
  • het regelen van regionale en interregionale bijstand
  • het adviseren van de gemeentebesturen inzake brandweeraangelegenheden
  • het verzorgen van opleidingen en oefeningen
  • het zorg dragen voor een goede communicatie voor de brandweer en de rampenbestrijding

Meer weten? Kijk dan op de website van Brandweer Flevoland