Overige partners

Naast de deelnemende organisaties werkt Veiligheidsregio Flevoland samen een groot aantal bedrijven en organisaties, die ingezet worden afhankelijk van wat de situatie vraagt aan kennis, mensen en materieel. Onderstaand beperken we ons tot de belangrijkste crisisparners.